Savjetovanje je oblik psihosocijalne podrške pojedincu. Nije riječ o psihoterapiji nego o kratkotrajnijem procesu koji se uglavnom veže za konkretni problem ili trenutnu životnu prepreku s kojom se osoba susreće.