Pragma je udruga osnovana 2. lipnja 2006. godine u Zagrebu. Ciljevi rada Udruge su promicanje, unaprjeđivanje i razvoj demokratske političke kulture, zaštita ljudskih prava, međunarodna razvojna suradnja u području obrazovanja i smanjenja siromaštva, odgoj i obrazovanje te izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, socijalna djelatnost kroz socijalnu pomoć i podršku i pružanje socijalnih usluga te zaštita mentalnog zdravlja i prevencija ovisnosti. 

Pragma provodi projekte i programe koji su od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.

Vizija: Pragma teži ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih šansi u kojem pojedinci, obitelji i zajednice suradnički djeluju.   

Misija: Osnaživanjem, pružanjem integriranih socijalnih usluga, edukacijama, zagovaranjima i istraživanjima promicati, razvijati i unaprjeđivati socijalnu zaštitu građana i uspostavljati suradnju s organizacijama kako bi postale dostupnije i bolje odgovarale zahtjevima građana. 

Sve novosti i aktivnosti koje se provode u Pragmi možete pronaći na službenoj stranici www.udruga-pragma.hr.