Kako pristupiti Pragminoj Mreži za socioemocionalno učenje?

Pristupanje Mreži za socioemocionalno učenje je jednostavno i dobrovoljno. Članovima Mreže mogu postati dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi, ustanove socijalne skrbi, udruge, zaklade i druge organizacije civilnog društva, visokoobrazovne, znanstvene i druge (javne i privatne) ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave, socijalni partneri i druge pravne i fizičke osobe koje žele doprinositi ciljevima Mreže. 

Sve dodatne smjernice i detaljne informacije za pristupanje Mreži možete pronaći na linku

Svaka pravna ili fizička osoba pristupa Mreži sklapanjem posebnog sporazuma o pristupanju

Sporazum možete pronaći na linku.