Što je Mreža za socio-emocionalno učenje?

Mreža za socijalno i emocionalno učenje je neformalna inicijativa udruge Pragma proizašla iz projekta „Opiši me!“. Mreža je neformalna, nema pravnu osobnost, nema obvezno članstvo niti financijski obvezuje ustanove, udruge ili pojedince. Mreža ne može biti nositelj prava i obveza, a pristupanje Mreži je dobrovoljno.

Zašto je osnovana Mreža za socio-emocionalno učenje?

Socio-emocionalni razvoj jedan je od ključnih razvojnih zadataka u životu djeteta, a samo učenje počinje od najranijih dana pa sve do odrasle dobi. Socijalno i emocionalno učenje je proces kroz koji djeca i odrasli razumiju i upravljaju emocijama, postavljaju i dostižu pozitivne ciljeve, osjećaju i pokazuju empatiju prema drugima, uspostavljaju i održavaju pozitivne odnose te donose odgovorne odluke. Socio-emocionalne vještine predstavljaju temelj za funkcioniranje u svim domenama života. Iako najveći utjecaj na razvoj socio-emocionalnih vještina djece imaju roditelji, ne mogu se zanemariti čimbenici povezani s njihovim školovanjem, s obzirom na količinu vremena koju djeca provode u školi prilikom odrastanja. Jasni znanstveni dokazi upućuju da rad u razvoju ovih vještina kod djece dovodi do smanjenja problema, kako u ponašanju, tako i emocionalnih problema, boljeg mentalnog zdravlja, pozitivnih promjena u odnosima prema drugima, pozitivnijih stavova prema sebi u obliku većeg samopouzdanja i samopoštovanja. Također, veća je privrženost školi i nastavnicima te dolazi do boljeg akademskog postignuća, upornosti i empatije. Stoga je cilj Mreže za socio-emocionalno učenje povezati odgojno-obrazovne ustanove, udruge, ustanove socijalne skrbi i pojedince u mrežu zainteresiranih stručnjaka za socijalno i emocionalno učenje, dijeljenje najboljih praksi i iskustva u socio-emocionalnom učenju. Naglasak je na međusobnom učenju, savladavanju prepreka i poboljšavanju međusobnih odnosa djece, stručnjaka i roditelja.

Tko će imati pristup Mreži?

Dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi, ustanove socijalne skrbi, udruge, zaklade i druge organizacije civilnog društva, visokoobrazovne, znanstvene i druge (javne i privatne) ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave, socijalni partneri i druge pravne i fizičke osobe koje žele doprinositi ciljevima Mreže.

Plaća li se članstvo Mreži?

Ne, članstvo je besplatno. Pojedine edukacije će biti besplatne i isključivo organizirane za članove Mreže, a pojedine će biti naplatne (Pragma izdaje račun za pružene usluge temeljem svoje registrirane gospodarske djelatnosti).

Koje teme će biti obuhvaćene u radu Mreže?

Teme će biti prilagođene za sve sudionike koji su uključeni u proces socio-emocionalnog učenja (učenici, nastavnici, stručni suradnici) i stoga je korist višestruka. Osim tema vezanih uz stvaranje pozitivne školske klime, uspostavu kvalitetnih kolegijalnih odnosa među zaposlenicima škole te konkretnih smjernica za rad, kroz mrežu će se prožeti niz tema iz područja socijalnog i emocionalnog učenja. Neke od njih su: nošenje s emocijama, samokontrola, razvijanje vlastitih snaga, samopoštovanje i samopouzdanje, mentalno zdravlje, razvoj empatije, prevencija agresivnih ponašanja, poticanje prosocijalnog ponašanja, prijateljstva i suradništva, prihvaćanje različitosti, razvijanje i poticanje asertivnosti, ali i održavanje motivacije, upornost, optimizam, rješavanje problema, donošenje odluka, poticanje kritičkog mišljenja, poticanje kreativnosti i znatiželje, uz brojne druge. Osluškivat ćemo potrebe nastavnika, odgajatelja, stručnih suradnika uključenih u Mrežu, a za mišljenje ćemo pitati i djecu i roditelje.

Kakvu korist imaju odgojno – obrazovne, socijalne i zdravstvene ustanove u Mreži?

Dodatna edukacija nastavnika i stručnih suradnika, odgajatelja, psihologa, pedagoga, socijalnih pedagoga, socijalnih radnika i drugih stručnjaka doprinosi socio-emocionalnoj kompetenciji samih stručnjaka čime se stvara kultura i atmosfera promicanja učenja i vježbanja socio-emocionalnih vještina, kako u ustanovama, ali i u zajednici. Stručnjaci će imat priliku dijeliti iskustva s kolegama iz drugih organizacija, ali i dobiti konkretne savjete za rad od strane umreženih stručnjaka. Dodatno, pružit će se kontinuirana edukacija i podrška u obliku radionica kako bi se osjećali sigurno i kompetentno u radu s djecom i mladima.

Kakvu korist imaju učenici od socio-emocionalnog učenje u Mreži?

Učenici će razumjeti i naučiti kako upravljati vlastitim emocijama. Isto tako, razumjet će tuđe emocije, razvijati empatiju i suosjećanje, uspostavljati pozitivne odnose sa vršnjacima,  nastavnicima i roditeljima. Naučit će kako donositi odgovorne odluke sada, ali i kasnije u životu. Razvijene emocionalne kompetencije doprinose i kasnijim životnim ishodima poput uspješnijeg zaposlenja i karijere, stabilnijih prijateljskih i romantičnih odnosa u odrasloj dobi, boljeg nošenja sa stresnim situacijama te očuvanim mentalnih zdravljem u obliku manje simptoma depresivnosti i anksioznosti.