Cijene pojedinačnih usluga se određuju temeljem broja radnih dana (ili sati) potrebnih za pripremu i provedbu, kao i o zahtjevnosti pojedine usluge. Kako Pragma ima registriranu gospodarsku djelatnost, možemo izdavati i račune za svoje usluge. Pojedine usluge su besplatne, ako je osigurano financiranje iz javnih izvora.