Neke edukacije se održavaju u ciklusima tijekom nekoliko tjedana, ali većina edukacija traje u prosjeku dva do tri školska sata. Svaku edukaciju prilagođavamo potrebama i vremenu sudionika, kao i prethodnom znanju o pojedinoj temi.