Pragma je neprofitna organizacija - udruga osnovana 2. lipnja 2006. godine u Zagrebu. Ciljevi rada Udruge su unaprjeđivanje kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica promicanjem, unaprjeđivanjem i razvojem demokratske političke kulture, kulture i umjetnosti, promicanjem vrijednosti Domovinskog rata i promicanjem i zaštitom interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, zaštitom ljudskih prava, međunarodnom razvojnom suradnjom, odgojem i obrazovanjem, socijalnom djelatnošću te zaštitom zdravlja.